Clock

Om VAME gruppen


 

Skadehantering av vattenskada eller brandskada i lägenhet i Stockholmsområdet

VAME Gruppen är specialister på försäkringsskador. Vi tar hand om försäkringsskadan och sköter skadehanteringen åt din förening, från dag ett tills ärendet är avslutat.  Det är vanligt förekommande att vattenskador och brandskador i lägenheter blir en lång process med diskussioner om vem som ansvarar för vad mellan medlem/lägenhetsinnehavaren, bostadsrättsföreningen och försäkringsbolag. Detta kan i sin tur leda till att styrelseledamöter får lägga obetald fritid i energikrävande försäkringsfrågor. Vill du ha mer fritid, kontakta oss istället när skadan är framme!

Varför ska din bostadsrättsförening i Stockholm anlita VAME gruppen?

  • Vi är specialister på försäkringsskador.
  • Vi sänker dina kostnader.
  • Vi har lång erfarenhet och väl etablerade kontakter inom försäkringsbranschen.
  • Vi hanterar skador både för medlemen och föreningen, samt hanterar båda parters försäkringar.
  • Vi informerar redan vid skadetillfället om försäkringsvillkor till medlem och föreningen.
  • Vi minskar skadetiden med rätt skadehantering.
  • Vi har stor vana av att hantera regresser och arbetar med en modell som minskar föreningen samt medlemmens kostnad.
  • Vi genomför kontinuerligt utbildning inom försäkring till föreningar.
  • Vi kan tillsammans med föreningens styrelse minska framtida kostnader.
  • Vi ordnar med evakueringsboende, i form av fullt möblerade boenden, tills skadan är åtgärdad.

 

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa din förening

E-post: info@vamegruppen.se

Tel: 08-12153832

Öppet: 08.00-16.00 på vardagar.

GDPR (HANTERING AV PERSONUPPGIFTER)

Ditt förtroende för oss betyder mycket och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss.

Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. 

Ladda ner vårt dokument om hantering av GDPR här